AddControlRefrernce

VbaProjectReferenceCollection.AddControlRefrernce method

Lägg till en referens till ett tvistad typbibliotek och dess utökade typbibliotek.

public int AddControlRefrernce(string name, string libid, string twiddledlibid, 
    string extendedLibid)
ParameterTypBeskrivning
nameStringReferensnamnet.
libidStringIdentifieraren för ett bibliotek av automationstyp.
twiddledlibidStringIdentifieraren för ett bibliotek av vriden typ
extendedLibidStringIdentifieraren för ett utökat typbibliotek

Se även