AddProjectRefrernce

VbaProjectReferenceCollection.AddProjectRefrernce method

Lägg till en referens till ett externt VBA-projekt.

public int AddProjectRefrernce(string name, string absoluteLibid, string relativeLibid)
ParameterTypBeskrivning
nameStringReferensnamnet.
absoluteLibidStringDet refererade VBA-projektets identifierare med en absolut sökväg.
relativeLibidStringDet refererade VBA-projektets identifierare med en relativ sökväg.

Se även