VbaProjectReferenceType

VbaProjectReferenceType enumeration

Representerar typen av VBA-projektreferens.

public enum VbaProjectReferenceType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Registered0Anger en referens till ett bibliotek av automationstyp.
Control1Anger en referens till ett tvistad typbibliotek och dess utökade typbibliotek.
Project2Anger en referens till ett externt VBA-projekt.

Se även