IMEMode

ActiveXControl.IMEMode property

Odaklandıkça denetim için Giriş Yöntemi Düzenleyicisinin varsayılan çalışma zamanı modunu alır ve ayarlar.

public InputMethodEditorMode IMEMode { get; set; }

Ayrıca bakınız