ActiveXControlBase

ActiveXControlBase class

ActiveX kontrolünü temsil eder.

public abstract class ActiveXControlBase

Özellikleri

İsimTanım
BackOleColor { get; set; }Arka planın ole rengini alır ve ayarlar.
virtual Data { get; }Kontrolün ikili verilerini alır ve ayarlar.
virtual ForeOleColor { get; set; }Ön planın ole rengini alır ve ayarlar.
virtual Height { get; set; }Kontrolün yüksekliğini nokta birimi cinsinden alır ve ayarlar.
MouseIcon { get; set; }Kontrol için fare işaretçisi olarak görüntülenecek özel bir simge alır ve ayarlar.
MousePointer { get; set; }Kontrol için fare işaretçisi olarak görüntülenen simge türünü alır ve ayarlar.
abstract Type { get; }ActiveX denetiminin türünü alır.
virtual Width { get; set; }Nokta biriminde kontrolün genişliğini alır ve ayarlar.

Ayrıca bakınız