ControlListStyle

ControlListStyle enumeration

Listenin bir ListBox veya ComboBox içindeki görsel görünümünü temsil eder.

public enum ControlListStyle

değerler

İsimDeğerTanım
Plain0Seçildiğinde bir öğenin arka planının vurgulandığı bir liste görüntüler.
Option1Her girişin yanındaki seçenek düğmesinin veya onay kutusunun o öğenin seçim durumunu görüntülediği bir liste görüntüler.

Ayrıca bakınız