ControlMatchEntryType

ControlMatchEntryType enumeration

Kullanıcı türleri olarak bir ListBox veya ComboBox’un kendi listesinde nasıl arama yaptığını temsil eder.

public enum ControlMatchEntryType

değerler

İsimDeğerTanım
FirstLetter0Kontrol, girilen karakterle başlayan bir sonraki girişi arar. Aynı harfin tekrar tekrar yazılması, o harfle başlayan tüm girişler arasında geçiş yapar.
Complete1Her karakter yazıldığında, kontrol girilen tüm karakterlerle eşleşen bir giriş arar.
None2Karakterler yazıldığında liste aranmaz.

Ayrıca bakınız