ControlScrollOrientation

ControlScrollOrientation enumeration

Kaydırma yönünün türünü temsil eder

public enum ControlScrollOrientation

değerler

İsimDeğerTanım
Auto3Denetimin genişliği yüksekliğinden büyük olduğunda denetim yatay olarak işlenir. Aksi takdirde denetim dikey olarak işlenir.
Vertical0Kontrol dikey olarak işlenir.
Horizontal1Kontrol yatay olarak işlenir.

Ayrıca bakınız