DropButtonStyle

DropButtonStyle enumeration

Bırakma düğmesinde görüntülenen sembolü temsil eder.

public enum DropButtonStyle

değerler

İsimDeğerTanım
Plain0Simgesiz bir düğme görüntüler.
Arrow1Aşağı oklu bir düğme görüntüler.
Ellipsis2Üç noktalı (…) bir düğme görüntüler.
Reduce3Alt çizgi karakteri gibi yatay çizgili bir düğme görüntüler.

Ayrıca bakınız