BorderStyle

LabelActiveXControl.BorderStyle property

Kontrol tarafından kullanılan kenarlık türünü alır ve ayarlar.

public ControlBorderType BorderStyle { get; set; }

Ayrıca bakınız