IsWordWrapped

LabelActiveXControl.IsWordWrapped property

Denetim içeriğinin otomatik olarak satırın sonuna kaydırılıp kaydırılmayacağını belirtir.

public bool IsWordWrapped { get; set; }

Ayrıca bakınız