PicturePosition

LabelActiveXControl.PicturePosition property

Kontrol resminin başlığına göre konumunu alır ve ayarlar.

public ControlPicturePositionType PicturePosition { get; set; }

Ayrıca bakınız