Type

LabelActiveXControl.Type property

ActiveX denetiminin türünü alır.

public override ControlType Type { get; }

Ayrıca bakınız