LargeChange

ScrollBarActiveXControl.LargeChange property

Konum özelliğinin değiştiği miktarı alır ve ayarlar

public int LargeChange { get; set; }

Ayrıca bakınız