GetRelationshipData

UnknownControl.GetRelationshipData method

İlişki verilerini alır.

public byte[] GetRelationshipData(string relId)
ParametreTipTanım
relIdStringilişki kimliği.

Geri dönüş değeri

ilişki verilerini döndürür.

Ayrıca bakınız