PersistenceType

UnknownControl.PersistenceType property

Bir ActiveX kontrolünü devam ettirmek için kalıcılık yöntemini alır.

public ActiveXPersistenceType PersistenceType { get; }

Ayrıca bakınız