Aspose.Diagram.Manipulation

Manipüle diyagramları için sınıflar içerir

numaralandırma

numaralandırmaTanım
ConnectionPointPlaceŞekil üzerinde bağlayıcının bağlanacağı konumu belirtir.
DataConnectionTypeVeritabanına bağlantı seçeneklerinin yapılandırılmasını sağlar.