ConnectionPointPlace

ConnectionPointPlace enumeration

Şekil üzerinde bağlayıcının bağlanacağı konumu belirtir.

public enum ConnectionPointPlace

değerler

İsimDeğerTanım
Top0Şeklin üstü.
Bottom1Şeklin altı.
Left2Şeklin solu.
Right3Şeklin sağında.
Center4Şeklin merkezi.

Ayrıca bakınız