DataConnectionType

DataConnectionType enumeration

Veritabanına bağlantı seçeneklerinin yapılandırılmasını sağlar.

public enum DataConnectionType

değerler

İsimDeğerTanım
SQL0Kullanım System.Data.SqlClient.SqlConnection.
QLEDB1Kullanım System.Data.OleDb.OleDbConnection.
ODBC2Kullanım System.Data.Odbc.OdbcConnection.
Unknown3Bilinmeyen bağlantı türü.

Ayrıca bakınız