Aspose.Diagram.Printing

print için sınıflar içerir

sınıflar

SınıfTanım
AsposeDiagramPrintDocumentBir diyagramı yazdırmak ve önizlemek için bir PrintPreviewDialog formuna geçirilebilen, .NET PrintDocument sınıfının kendi sürümüdür.