AsposeDiagramPrintDocument

AsposeDiagramPrintDocument class

Bir diyagramı yazdırmak ve önizlemek için bir PrintPreviewDialog formuna geçirilebilen, .NET PrintDocument sınıfının kendi sürümüdür.

public class AsposeDiagramPrintDocument : PrintDocument

yapıcılar

İsimTanım
AsposeDiagramPrintDocument(Diagram)Bir diyagramı yazdırmak ve önizlemek için bir PrintPreviewDialog formuna iletilebilen bu sınıfın yeni bir örneğini başlatır.

Ayrıca bakınız