InterpolationMode

InterpolationMode enumeration

InterpolationMode numaralandırması, görüntüler ölçeklendiğinde veya döndürüldüğünde kullanılan algoritmayı belirtir.

public enum InterpolationMode

değerler

İsimDeğerTanım
Invalid-1QualityMode numaralandırmasının Geçersiz öğesine eşdeğerdir.
Default0Varsayılan modu belirtir.
Low1Düşük kaliteli enterpolasyonu belirtir.
High2Yüksek kaliteli enterpolasyonu belirtir.
Bilinear3Çift doğrusal enterpolasyonu belirtir. Ön filtreleme yapılmaz. Bu mod, bir görüntüyü orijinal boyutunun yüzde 50’sinin altına küçültmek için uygun değildir.
Bicubic4Çift kübik interpolasyonu belirtir. Ön filtreleme yapılmaz. Bu mod, bir görüntüyü orijinal boyutunun yüzde 25’inin altına küçültmek için uygun değildir.
NearestNeighbor5En yakın komşu enterpolasyonunu belirtir.
HighQualityBilinear6Yüksek kaliteli, çift doğrusal enterpolasyonu belirtir. Yüksek kalitede küçültme sağlamak için ön filtreleme yapılır.
HighQualityBicubic7Yüksek kaliteli, çift kübik enterpolasyonu belirtir. Yüksek kalitede küçültme sağlamak için ön filtreleme yapılır. Bu mod, en yüksek kalitede dönüştürülmüş görüntüleri üretir.

Ayrıca bakınız