IPageSavingCallback

IPageSavingCallback interface

Sayfa kaydetme işleminin ilerlemesini kontrol edin/gösterin.

public interface IPageSavingCallback

yöntemler

İsimTanım
PageEndSaving(PageEndSavingArgs)Çıktılacak bir sayfanın bittiğini kontrol edin/gösterin.
PageStartSaving(PageStartSavingArgs)Bir sayfanın çıktısının alınacağını kontrol edin/gösterin.

Ayrıca bakınız