HasMorePages

PageEndSavingArgs.HasMorePages property

Çıktılanacak daha fazla sayfa olup olmadığını gösteren bir değer alır veya ayarlar. Varsayılan değer true’dur.

public bool HasMorePages { get; set; }

Ayrıca bakınız