PageSize

PageSize(PaperSizeFormat)

Oluşturulan resimler için sayfa boyutunu ayarlamak üzere kullanılabilecek bu sınıfın yeni bir örneğini başlatır.

public PageSize(PaperSizeFormat paperSizeFormat)
ParametreTipTanım
paperSizeFormatPaperSizeFormatOlabilirPaperSizeFormat.

Ayrıca bakınız


PageSize(float, float)

Oluşturulan resimler için sayfa boyutunu ayarlamak üzere kullanılabilecek bu sınıfın yeni bir örneğini başlatır.

public PageSize(float width, float height)
ParametreTipTanım
widthSingleOluşturulan görüntüler için nokta cinsinden sayfa genişliği.
heightSingleOluşturulan görüntüler için nokta cinsinden sayfa yüksekliği.

Ayrıca bakınız