PaperSizeFormat

PageSize.PaperSizeFormat property

Oluşturulan görüntüler için kağıt boyutu biçimini alır veya ayarlar. OlabilirPaperSizeFormat .

public PaperSizeFormat PaperSizeFormat { get; set; }

Ayrıca bakınız