PageStartSavingArgs

PageStartSavingArgs class

Bir sayfa için bilgi kaydetme işlemi başlar.

public class PageStartSavingArgs : PageSavingArgs

Özellikleri

İsimTanım
IsToOutput { get; set; }Sayfanın çıktısının alınması gerekip gerekmediğini gösteren bir değer alır veya ayarlar. Varsayılan değer true’dur.
PageCount { get; }Toplam sayfa sayısı.
PageIndex { get; }Geçerli sayfa dizini, sıfır tabanlı.

Ayrıca bakınız