IsToOutput

PageStartSavingArgs.IsToOutput property

Sayfanın çıktısının alınması gerekip gerekmediğini gösteren bir değer alır veya ayarlar. Varsayılan değer true’dur.

public bool IsToOutput { get; set; }

Ayrıca bakınız