PdfCompliance

PdfCompliance enumeration

Çıktı dosyası için PDF uyumluluk düzeyini belirtir.

public enum PdfCompliance

değerler

İsimDeğerTanım
Pdf150Çıktı dosyası PDF 1.5 uyumlu olacaktır.
PdfA1a1Çıktı dosyası PDF/A-1a uyumlu olacaktır.
PdfA1b2Çıktı dosyası PDF/A-1b uyumlu olacaktır.

Ayrıca bakınız