PdfDigitalSignatureDetails

PdfDigitalSignatureDetails class

PDF dijital imza için ayrıntıları içerir.

public class PdfDigitalSignatureDetails

yapıcılar

İsimTanım
PdfDigitalSignatureDetails(X509Certificate2, string, string, DateTime, PdfDigitalSignatureHashAlgorithm)Ctor.

Özellikleri

İsimTanım
Certificate { get; set; }İmzalanacak sertifika.
HashAlgorithm { get; set; }Hash algoritması.
Location { get; set; }İmzalama yeri.
Reason { get; set; }İmzalama nedeni.
SignatureDate { get; set; }İmza tarihi.

Notlar

Şu anda PDF belgelerinin dijital olarak imzalanması yalnızca .NET 2.0 veya üzeri sürümlerde mevcuttur.

Ayrıca bakınız