Area

RenderingSaveOptions.Area property

Kaydedilecek şekillerin alanını alır veya ayarlar .

public RectangleF Area { get; set; }

Notlar

Bu özellik yalnızca raster resim formatlarına kaydederken etkilidir.

Ayrıca bakınız