EmfRenderSetting

RenderingSaveOptions.EmfRenderSetting property

Emf meta dosyası oluşturma ayarı.

public EmfRenderSetting EmfRenderSetting { get; set; }

Notlar

“EMF+ Dual” olarak tanımlanan EMF meta dosyaları, hem EMF+ kayıtlarını hem de EMF kayıtlarını içerebilir. Görüntüyü işlemek için her iki kayıt türü de kullanılabilir, yalnızca EMF+ kayıtları veya yalnızca EMF kayıtları. EmfPlusPrefer ayarlandığında, EMF+ kayıtları ayrıştırılır, aksi takdirde yalnızca EMF kayıtları ayrıştırılır. Varsayılan değer EmfOnly"/ >.

Ayrıca bakınız