EnlargePage

RenderingSaveOptions.EnlargePage property

Sayfanın büyütülüp büyütülmediğini belirtir .

public bool EnlargePage { get; set; }

Notlar

Doğruysa - sayfayı büyüt. Yanlışsa - sayfayı büyütme. Varsayılan değer true’dur.

Ayrıca bakınız