IsExportComments

RenderingSaveOptions.IsExportComments property

Yorumların dışa aktarılması gerekip gerekmediğini tanımlar.

public bool IsExportComments { get; set; }

Notlar

Varsayılan değer yanlıştır.

Ayrıca bakınız