Shapes

RenderingSaveOptions.Shapes property

İşlenecek şekilleri alır veya ayarlar. Varsayılan sayı 0.

public ShapeCollection Shapes { get; set; }

Ayrıca bakınız