SaveOptions

SaveOptions class

Bu, kullanıcının bir diagram ‘ı belirli bir biçime kaydederken ek seçenekler belirlemesine izin veren sınıflar için soyut bir temel sınıftır.

public abstract class SaveOptions

Özellikleri

İsimTanım
virtual DefaultFont { get; set; }Diyagramdaki karakterler unicode olduğunda ve doğru yazı tipi değeriyle ayarlanmadığında veya yazı tipi yerel olarak yüklenmediğinde, pdf, resim veya XPS’de blok olarak görünebilirler. Bunları göstermek için MingLiu veya MS Gothic gibi Varsayılan Yazı Tipini ayarlayın karakterler.
virtual SaveFormat { get; set; }Bu kaydetme seçenekleri nesnesi kullanılırsa belgenin kaydedileceği biçimi belirtir.
WarningCallback { get; set; }Uyarı geri aramasını alır veya ayarlar.

yöntemler

İsimTanım
static CreateSaveOptions(SaveFileFormat)Belirtilen kaydetme biçimine uygun bir sınıfın kaydetme seçenekleri nesnesini oluşturur.

Notlar

SaveOptions sınıfının veya herhangi bir türetilmiş sınıfın bir örneği, kullanıcının bir belgeyi kaydederken özel seçenekler tanımlaması için Kaydet veya Kaydet aşırı yüklemeleri dizesine geçirilir.

Ayrıca bakınız