SaveFormat

SaveOptions.SaveFormat property

Bu kaydetme seçenekleri nesnesi kullanılırsa belgenin kaydedileceği biçimi belirtir.

public virtual SaveFileFormat SaveFormat { get; set; }

Ayrıca bakınız