SmoothingMode

SmoothingMode enumeration

Çizgilere, eğrilere ve doldurulmuş alanların kenarlarına yumuşatma (kenar yumuşatma) uygulanıp uygulanmayacağını belirtir.

public enum SmoothingMode

değerler

İsimDeğerTanım
Invalid-1Geçersiz bir mod belirtir.
Default0Kenar yumuşatma olmadığını belirtir.
HighSpeed1Kenar yumuşatma olmadığını belirtir.
HighQuality2Kenar yumuşatılmış işlemeyi belirtir.
None3Kenar yumuşatma olmadığını belirtir.
AntiAlias4Kenar yumuşatılmış işlemeyi belirtir.

Ayrıca bakınız