Aspose.Diagram.Vba

sınıflar

SınıfTanım
VbaModuleVBA projesinde bulunan modülü temsil eder.
VbaModuleCollectionlistesini temsil ederVbaModule
VbaProjectVBA projesini temsil eder.
VbaProjectReferenceVBA projesinin referansını temsil eder.
VbaProjectReferenceCollectionVBA projesinin tüm referanslarını temsil eder.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
VbaModuleTypeVBA modülünün türünü temsil eder.
VbaProjectReferenceTypeVBA proje referansı türünü temsil eder.