VbaModuleType

VbaModuleType enumeration

VBA modülünün türünü temsil eder.

public enum VbaModuleType

değerler

İsimDeğerTanım
Procedural0Prosedürel bir modülü temsil eder.
Document1Bir belge modülünü temsil eder.
Class2Bir sınıf modülünü temsil eder.
Designer3Bir tasarımcı modülünü temsil eder.

Ayrıca bakınız