VbaProject

VbaProject class

VBA projesini temsil eder.

public class VbaProject

Özellikleri

İsimTanım
IsSigned { get; }VBAcode’un imzalanıp imzalanmadığını gösterir.
Modules { get; }Hepsini alırVbaModule nesneler.
Name { get; set; }VBA projesinin adını alır ve ayarlar.
References { get; }VBA projesinin tüm referanslarını alır.

Ayrıca bakınız