VbaProjectReference

VbaProjectReference class

VBA projesinin referansını temsil eder.

public class VbaProjectReference

Özellikleri

İsimTanım
ExtendedLibid { get; set; }Referansın genişletilmiş Libid’ini alır ve ayarlar.
Libid { get; set; }Referansın Libid’ini alır ve ayarlar.
Name { get; set; }Referansın adını alır ve ayarlar.
RelativeLibid { get; set; }Başvurulan VBA projesinin tanımlayıcısını göreli bir yolla alır ve ayarlar.
Twiddledlibid { get; set; }Referansın karışık Libid’ini alır ve ayarlar.
Type { get; }Bu referansın türünü alır.

Ayrıca bakınız