Name

VbaProjectReference.Name property

Referansın adını alır ve ayarlar.

public string Name { get; set; }

Ayrıca bakınız