RelativeLibid

VbaProjectReference.RelativeLibid property

Başvurulan VBA projesinin tanımlayıcısını göreli bir yolla alır ve ayarlar.

public string RelativeLibid { get; set; }

Notlar

Yalnızca proje referansı için.

Ayrıca bakınız