Twiddledlibid

VbaProjectReference.Twiddledlibid property

Referansın karışık Libid’ini alır ve ayarlar.

public string Twiddledlibid { get; set; }

Notlar

Yalnızca kontrol referansı için.

Ayrıca bakınız