VbaProjectReferenceCollection

VbaProjectReferenceCollection class

VBA projesinin tüm referanslarını temsil eder.

public class VbaProjectReferenceCollection : CollectionBase

Özellikleri

İsimTanım
Item { get; }Dizine göre listedeki referansı alın.

yöntemler

İsimTanım
AddControlRefrernce(string, string, string, string)Döndürülmüş bir tür kitaplığına ve onun genişletilmiş tür kitaplığına bir başvuru ekleyin.
AddProjectRefrernce(string, string, string)Harici bir VBA projesine referans ekleyin.
AddRegisteredReference(string, string)Otomasyon türü kitaplığına bir başvuru ekleyin.

Ayrıca bakınız