AddControlRefrernce

VbaProjectReferenceCollection.AddControlRefrernce method

Döndürülmüş bir tür kitaplığına ve onun genişletilmiş tür kitaplığına bir başvuru ekleyin.

public int AddControlRefrernce(string name, string libid, string twiddledlibid, 
    string extendedLibid)
ParametreTipTanım
nameStringReferans adı.
libidStringBir Otomasyon türü kitaplığının tanımlayıcısı.
twiddledlibidStringTwiddled tür kitaplığının tanımlayıcısı
extendedLibidStringGenişletilmiş tür kitaplığının tanımlayıcısı

Ayrıca bakınız