AddProjectRefrernce

VbaProjectReferenceCollection.AddProjectRefrernce method

Harici bir VBA projesine referans ekleyin.

public int AddProjectRefrernce(string name, string absoluteLibid, string relativeLibid)
ParametreTipTanım
nameStringReferans adı.
absoluteLibidStringBaşvurulan VBA projesinin mutlak yolla tanımlayıcısı.
relativeLibidStringBaşvurulan VBA projesinin tanımlayıcısı ve göreli yolu.

Ayrıca bakınız