AddRegisteredReference

VbaProjectReferenceCollection.AddRegisteredReference method

Otomasyon türü kitaplığına bir başvuru ekleyin.

public int AddRegisteredReference(string name, string libid)
ParametreTipTanım
nameStringReferans adı.
libidStringBir Otomasyon türü kitaplığının tanımlayıcısı.

Ayrıca bakınız