Export

Export(string, string)

Diyagramı vsd’den vdw formatına aktarır. Henüz uygulanmadı.

public static void Export(string inputVsd, string outputVdw)
ParametreTipTanım
inputVsdString*.vsd dosya adı.
outputVdwString*.vdw dosya adı.

Ayrıca bakınız


Export(string, Stream)

Diyagramı vsd dosyasından vdw akış biçimine aktarır. Henüz uygulanmadı.

public static void Export(string inputVsd, Stream outputVdw)
ParametreTipTanım
inputVsdString*.vsd dosya adı.
outputVdwStreamvdw akışı.

Ayrıca bakınız


Export(Stream, string)

Diyagramı vsd akışından *.vdw dosya biçimine aktarır. Henüz uygulanmadı.

public static void Export(Stream inputVsd, string outputVdw)
ParametreTipTanım
inputVsdStream*.vsd dosya adı.
outputVdwStringvdw akışı.

Ayrıca bakınız


Export(Stream, Stream)

Diyagramı vsd akışından vdw akışı formatına aktarır. Henüz uygulanmadı.

public static void Export(Stream inputVsd, Stream outputVdw)
ParametreTipTanım
inputVsdStreamvsd akışı.
outputVdwStreamvdw akışı.

Ayrıca bakınız